עמותות בית שמש

פרויקט בניה רוויה למגזר החרדי ברמה ג' בבית שמש.

עמותות בית שמשכרטיס ביקור

יחידות דיור
יחידות
553
מספר מבנים
מספר מבנים
32
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה