טרקלין - קרית גת

פרויקט בניה רוויה לאוכלוסיה הדתית בקרית גת.

הפרויקט כלל פיתוח מלא.

טרקלין - קרית גתכרטיס ביקור

יחידות דיור
יחידות
192
מספר מבנים
מספר מבנים
13
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה