בניין "סופרפארם" הרצליה

בניין משרדים בשטח של כ-15,000 מ"ר.

הבניין נבנה עבור חברת פישמן נכסים באזור העסקים הרצליה פיתוח.

בניין "סופרפארם" הרצליהכרטיס ביקור

מזמין העבודה
מזמין העבודה
פישמן נכסים
שטח במ"ר
שטח
15,000
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה