משרדי הנהלה ראשית "אסם"

בניין ההנהלה החדש עבור חברת אסם.

הבניין נבנה באזור התעשייה חבל מודיעין בשוהם.

משרדי הנהלה ראשית "אסם"כרטיס ביקור

שטח במ"ר
שטח
12,000
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה