בקר תנובה

מפעל מזון מודרני לקו הייצור של מוצרי "אדום אדום" של תנובה בבית שאן.

המפעל בשטח כולל של כ-17,000 מ"ר, הכולל רפת, קו שחיטה, חדרי פירוק, הכשרה, אריזה ואחסנה וכן משרדי ניהול המפעל.

בקר תנובהכרטיס ביקור

שטח במ"ר
שטח
17,000
סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה