דלתון

הקמת מחסנים ומעבדות עבור היזם סטף ורטהיימר באזור התעשייה דלתון.

דלתוןכרטיס ביקור

סטאטוס
סטטוס
הושלם בהצלחה