חזרה לכל הפרויקטים

מתקן לטיהור בוצה חקלאית
שטח במ”ר: -
מתקן חדשני לטיפול בבוצה חקלאית ולהפקת גז לייצור חשמל. המתקן בנוי מחמישה מיכלי בטון לרבות שני מיכלי ענק בגובה 24 מ' שנוצקו בתבניות מתרוממות הידראולית.