חזרה לכל הפרויקטים

בקר תנובה
שטח במ”ר: 17,000 מ"ר
בית שאן – מפעל מזון מודרני לקו הייצור של מוצרי "אדום אדום" של תנובה בשטח כולל של כ- 17,000 מ"ר הכולל רפת, קו שחיטה, חדרי פירוק, הכשרה, אריזה ואחסנה וכן משרדי ניהול המפעל.