חזרה לכל הפרויקטים

קרגל - להבים
שטח במ”ר: מבנה - 43,000 מ"ר | מגרש 100,000 מ"ר
מבנה תעשיה מהגדולים בארץ עבור חברת "קרגל".