חזרה לכל הפרויקטים

דלתון
שטח במ”ר: -
הקמת מחסנים ומעבדות עבור היזם סטאף וירטהיימר באזור התעשייה דלתון.