חזרה לכל הפרויקטים

גבעת האנטנה - ירושלים
יחידות דיור 215
מספר מבנים 9
9 מבנים מעל חניון בשטח של 20,000 מ"ר עם תקרת טרנספורמציה דרוכה.