חזרה לכל הפרויקטים

עמותות בית שמש
יחידות דיור 553
מספר מבנים 32
פרויקט בניה רוויה למגזר החרדי ברמה ג' בבית שמש.