חזרה לכל הפרויקטים

טרקלין - קרית גת
יחידות דיור 192
מספר מבנים 13
פרויקט בניה רוויה לאוכלוסיה הדתית בקרית גת. כולל פיתוח מלא.