חזרה לכל הפרויקטים

טלזסטון - קרית יערים
יחידות דיור 40
מספר מבנים 2 מבנים בבנייה רוויה | 6 קוטג'ים | 2 וילות
פרויקט ייחודי על צלע ההר הכולל מספר סוגי מבנים, קוטג'ים ווילות.