חזרה לכל הפרויקטים

מגדלי אורדע ר"ג
יחידות דיור 99
מספר מבנים 1
מגדל יוקרה בן 34 קומות אשר הוקם עבור חב' רסיטל בבעלות שולי אברהם בכיכר אורדע, בלב רמת גן. הפרויקט נבנה מעל 6 קומות חניון, 3 קומות שטח מסחרי, 25 קומות מגורים ומנחת מסוקים על הגג.