חזרה לכל הפרויקטים

בניין MIS
שטח במ”ר: 12,000
בניין משרדים שנבנה עבור חברת MIS
מחופה זכוכית באזור התעשייה בר לב