חזרה לכל הפרויקטים

הרצליה-הילס
שטח במ”ר: 65,000
בניין משרדים ייחודי שנבנה עבור חברת אזורים וחברת האחים עופר בצמוד למחלף הסירה.
המבנה כולל 5 קומות חניון תת קרקעיות ו-10 קומות משרדים כאשר קומת הקרקע מיועדת למסחר.