חזרה לכל הפרויקטים

מבנה "סיטי פלזה" פ"ת
שטח במ”ר: כ-30,000 מ"ר
המבנה ממוקם בציר מרכזי וכולל משרדים ולובי קומתי מפואר אשר נפרשים על כ-30,000 מ"ר אשר הוקמו עבור קבוצת פישמן.