חזרה לכל הפרויקטים

משרדי הנהלה ראשית "אסם"
שטח במ”ר: 12,000 מ"ר
בניין ההנהלה החדש עבור חברת אסם באזור התעשייה חבל מודיעין בשוהם