חזרה לכל הפרויקטים

בית הורים חיפה
בית אבות של עולי מרכז אירופה ברח' סיני במרכז הכרמל חיפה. בבניין 6 קומות ושמונים יח"ד מפוארות אשר מיועדות לפנסיונרים וכן מחלקה סיעודית.